Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 11 januari, 2024.

Ägaren till denna webbplats är:

PAS Precision AB
Orrspelsgatan 2, 74145 KNIVSTA
Sverige
E-post: info@i-pro.se
Telefonnummer: 0771-705000

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för PAS Precision AB:

Stefan Olsson

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.