Dokumentation

Tidrapportering – Standard

För att kunna tidrapportera så måste scheman och övriga register vara skapade. Läs mer om hur du kommer igång med detta under avsnittet Kom igång.

När man klickar på Tidrapportering i huvudmenyn så möts man av en bild som denna.

Tidrapportering

Här hanterar användaren alla sina tidrapporteringar och godkänner dessa när perioden är färdigrapporterad. Man kan välja att visa innehållet per dag eller vecka.

När en tidrapportering läggs till så hamnar den på en ny rad, om det inte redan finns en likadan rad med samma tidkod, kund, projekt och aktivitet. Nedanför tillagda rader summeras sedan tiderna utifrån vilka tidkodstyper man registrerat.

Obs! Nya rader kommer ligga kvar och följa med till nästa period. Det kommer då även att dyka upp en liten röd soptunnesymbol i kolumnen S:a som man måste klicka på för att ta bort raden när man inte längre vill rapportera tid på den aktuella aktiviteten.

Kantlinjen ovanför dagen indikerar olika statusar.

  • Röd betyder att dagen innehåller felaktigheter, t.ex. att man inte tidrapporterat alls en dag. Om man klickar på rubriken så visas en popup-ruta med felmeddelandet.
  • Grön betyder att dagen är godkänd.
  • Grå betyder att dagen är attesterad. Visas istället för grön även om dagen också är godkänd.
  • Blå visar att det är dagens datum. Denna färg visas oavsett ev. andra statusar.
  • Vit eller ingen färg betyder att dagen är ok, men inte godkänd ännu.

Längst ner på sidan ser man en översikt över periodens status i sin helhet, ifall hela veckan är godkänd och attesterad. Är t.ex. någon dag i veckan inte godkänd, medan övriga dagar är det, så visas veckan som inte godkänd. Man ser här även olika tidssaldon som genererats utifrån registrerade tider.


© 2023 PAS Precision AB