Dokumentation

Tidrapportering – Stämpla

Stämpla är ett tillval och endast tillgängligt för användare som aktiverat det.

Med detta tillval kan man få en mer exakt beräkning av arbetad tid. När tillvalet aktiverats för en användare i Inställningar så måste man även välja tidrapporteringstyp Stämpla i användarregistret för att aktivera stämplingsfunktionaliteten. När det är gjort så hamnar användaren i stämpelklockan istället för ordinarie tidrapporteringsvy när denne väljer Tidrapportering i menyn.

Stämpla in och ut

När arbetspasset börjar så ska användaren stämplar in genom att klicka på den gröna knappen Stämpla in. Då byter knappen färg till röd och får texten Stämpla ut som användaren klickar på när arbetspasset är slut och det är dags att gå hem (eller gå på rast). Systemet håller reda på schemat och om man stämplar in eller ut utanför ordinarie tidsgränser så kommer man bli tvingad att ange tidkod för frånvaro- eller övertidspass.

Byta aktivitet

När man under arbetspassets gång behöver byta till ny aktivitet så ska man inte stämpla ut, utan man ska då istället klicka på knappen Byt aktivetet. Man får då upp en dialog där man väljer ny aktivitet. Om arbetspasset passerat tidsgräns för ordinarie tid så kommer systemet även fråga efter tidkod för frånvaro- eller övertidpass.

Rätta och godkänna tider

I fliken Tidrapport så kan användaren godkänna sina tidregistreringar och även rätta dem vid behov.


© 2023 PAS Precision AB