Dokumentation

Utlägg och material

Utlägg och material är ett tillval och endast tillgängligt för användare som aktiverat det.

För att kunna registrera utlägg och/eller material så måste schema ha kopplats till användaren och övriga register vara skapade. Läs mer om hur du kommer igång med detta under avsnittet Kom igång.

När man klickar på Utlägg och material i huvudmenyn så möts man av en bild som denna.

Utlägg och material

Här hanterar användaren alla sina utlägg och material och godkänner dessa när perioden är färdigrapporterad. Man kan välja att visa innehållet per dag eller vecka.

När ett utlägg läggs till så hamnar det på en ny rad under rubriken Utlägg. Där kan man bl.a. se status ifall utlägget är godkänt eller attesterat. Samma gäller för material som dock hamnar under rubriken Material.


© 2023 PAS Precision AB