Dokumentation

Steg 2: Se över inställningar och tillval

Då vissa register och funktioner anpassar sig och är beroende av systeminställningar och tillval så behöver dessa gås igenom. Klicka på Inställningar i huvudmenyn för att öppna inställningarna.

Börja med att fylla i era företagsuppgifter under fliken Allmänt. Logotyp krävs inte, men är trevligt att visa på utskrifter.

Sedan är det viktigt att välja affärs- och lönesystem under fliken Systemintegration för att kunna importera och exportera data till andra system, såsom kunduppgifter och faktura- och löneunderlag.

Har du köpt licenser för tillval så är det under fliken Tillval som du aktiverar dessa. Läs om hur du aktiverar tillval här.


© 2023 PAS Precision AB