Dokumentation

Steg 1: Lägg till fler användare

Om det är flera personer som ska tidrapportera i i-PRO så är det lämpligt att man börjar med att lägga till dessa då t.ex. schemaunderhåll och ev. tillval kräver att alla användare är skapade.

Användarregistret hittar du i huvudmenyn under Register > Användare. Läs mer om hur du lägger till nya användare här. Du behöver ha dina licensnycklar till hands när du gör detta.


© 2023 PAS Precision AB