Dokumentation

Artiklar

Artiklar i artikelregistret används för att prissätta tid-, material- och utläggsregistreringar för fakturering. Man kan skapa artiklar manuellt eller importera dem från valt affärssystem.

 


© 2023 PAS Precision AB